Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
DAWN 

Cyflwyniad

Fe gyflwynwyd DAWN yn ein hysgolion cynradd ym Medi 2011, gyda’r bwriad o gefnogi athrawon yn eu gorchwyl o asesu disgyblion fel sail i’r ddarpariaeth ar lawr dosbarth. Mae’r broses o gasglu data ar system Integris G2 wedi arfogi ein hathrawon i fesur cyrhaeddiad disgyblion ac i ystyried darpariaeth bwrpasol i’r dyfodol.

Mae DAWN wedi galluogi’r Awdurdod Lleol i ddarparu adroddiadau blynyddol i ysgolion ac, am y tro cyntaf, wedi caniatáu’r ysgolion edrych ar berfformiad cyfatebol mewn ysgolion cyfagos i bwrpas cynllunio darpariaeth yng nghyd-destun y Grant Effeithiolrwydd. Mae’r datblygiad wedi arwain at ddatblygu systemau o asesu ac adrodd na welwyd yn yr Awdurdod o’r blaen. Mae sawl adroddiad AEM ar lefel ysgol ac Awdurdod wed cydnabod llwyddiant a phwysigrwydd y system.

Yn 2012/13 gwelir nifer o welliannau i’r llyfrau marcio, amserlen a ‘r system yn ei chyfanrwydd. Ein bwriad yw parhau i esblygu er mwyn sicrhau gwell deilliannau ar gyfer ein disgyblion.  DAWN fydd ein system ganolog ar gyfer cyflawni hyn i’r dyfodol.

Aneirin Rhys Thomas


Sign In