Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Cymunedau Dysgu Proffesiynol 
Mae’r rhan hon o’r wefan Mwy Galluog a Thalentog (MGTh) ar gyfer athrawon Sir Gaerfyrddin gyfathrebu â’i gilydd.  Os ydych chi’n dymuno rhannu gwybodaeth am eich CDP (os yw’n ymwneud â disgyblion MGTh) neu os hoffech ddod o hyd i eraill a fyddai’n dymuno bod yn rhan o CDP o’r fath, cysylltwch â maryprovis@sirgar.gov.uk fel y gellir rhoi eich gwybodaeth/cais yma.
Sign In