Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Beth sy'n digwydd yn Sir Gâr 
Mae’r rhan hon o’r wefan Mwy Galluog a Thalentog ar AMDRO ar gyfer athrawon Sir Gaerfyrddin rannu’r hyn sy’n digwydd mewn perthynas â disgyblion mwy abl a thalentog yn eu hysgol neu ar draws clwstwr o ysgolion. A fyddech cystal ag anfon unrhyw wybodaeth y byddech yn fodlon ei rannu ar y rhyngrwyd at maryprovis@sirgar.gov.uk gan ddefnyddio’r ffurflen a atodwyd.

Ffurflen - Beth sydd yn digwydd yn sir gar.doc
Mehefin 2012
Llongyfarchiadau i Ysgol Bro Myrddin ar gael eu cynnwys fel astudiaeth achos o arfer gorau yn adroddiad thematig Estyn sef’ Cefnogi disgyblion mwy abl a dawnus mewn ysgolion uwchradd’.
Gallwch ddarllen adroddiad Estyn ‘Cefnogi disgyblion mwy abl a dawnus mewn ysgolion uwchradd ‘(Mehefin 2012) yma.SGWAD SGWENNU. Cliciwch yma am fwy o fanylion am Sgwadiau Sgwennu Sir Gaerfyrddin
19/9/11
Llongyfarchiadau i Ysgol Gyfun Dyffryn Aman a'r ysgolion cynradd yn y dalgylch am gael eu cynnwys feel astudiaeth achos yn adroddiad diweddar ESTYN 'Cefnogi dysglyblion abl a ddawnus mewn Ysgolion Cynradd'

Erthygl ESTYN ar y Cynllun Awyr Las

Erthygl CDChC ar Y Cynllun Awyr Las
Sign In