Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Celf 

Ymaelodwch am Ddim i Athrawon:
Technegau Argraffu yn y dosbarth



 

Gwahoddiad: Rownd 3 Ysgolion Creadigol Arweiniol – sesiynau briffio ar gyfer ysgolion a phenaethiaid

 

Nod y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yw hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio, gyda rhaglenni arloesol a phwrpasol o ddysgu a gynllunnir i wella ansawdd addysgu a dysgu. Mae amdanoch chi, yr ysgol a’r heriau penodol y gallech fod yn eu hwynebu. Mae’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn gweithio gyda chi i ddarparu’r bobl, sgiliau ac adnoddau creadigol sydd arnoch eu hangen i’ch helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn.

 

Tîm Rhanbarthol:

 

Arweinydd Rhanbarthol: Sophie Hadaway  sophie.hadaway@celf.cymru

 

Swyddog Rhanbarthol: Daniel Trivedy daniel.trivedy@celf.cymru

Llythyr


 

Criw Celf 2016-17
Dosbarthiadau meistr celf ar gyfer plant  - Y Broses Gwneud Cais  (Bl 5 a 6)



Ffurflen gais

llythyr


Golwg Preifat i Athrawon
2016
4.30 - 6.30
yn Oriel Myrddin
 



Rhaglen Addysg Haf Oriel Myrddin

2016

  Rhaglen Addysg Haf Oriel Myrddin 2016.pdf  


 Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru

Ymgeisiwch i fod yn Ysgol Greadigol Arweiniol

Blwyddyn newydd dda gennym oll yn y tîm Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau!

Pa ffordd well i ddechrau 2016 nac agor proses ymgeisio ar gyfer rownd arall o Ysgolion Creadigol Arweiniol?

O heddiw ymlaen, rydym yn gwahodd ysgolion i ymgeisio. Y dyddiad cau yw 29 Chwefror 2016.
Ewch i'r wefan am ragor o wybodaeth ynglŷn â pham a sut i ymgeisio. 


Gweld pam a sut i ymgeisio


Yn hwyrach y mis hwn bydd cyfle i ymgeisio i fod yn Asiant Creadigol. Bydd rhagor o fanylion ar gael yn fuan.



Oriel Myrddin Gallery -Ionawr – Gorffennhaf 2016 Y Rhaglen i Ysgolion
 
 Prosiect Menter Ysgol Rhydygors
 Prosiect Menter: Marchnad Gwneuthurwyr


 Rhaglen Addysg Oriel Myrddin


Criw Celf 2015
Dosbarthiadau meistr celf ar gyfer plant cynradd (ffurflen gais)

 


Yn eisiau: Lluniau o waith celf disgyblion!

Fel rhan o adran Gelfyddyd gwefan Amdro, dymunwn greu 'Oriel yr Ysgolion'. Felly, a fyddech cystal ag anfon lluniau o waith eich disgyblion atom a manylion am unrhyw waith a phrosiectau celfyddyd cyffrous/diddorol yn eich ysgolion. Os oes unrhyw luniau o'r disgyblion eu hunain, gofalwch fod yr ysgol wedi cael caniatâd eu rhieni i ddefnyddio'r lluniau ar wefan Amdro.
Anfonwch yr holl luniau at Sophie Hadaway: shadaway@sirgar.gov.uk

Manteisio i'r Eithaf ar Asesu 7-14
Mae'r canllawiau hyn yn cynnig egwyddorion cyffredinol ar gyfer manteisio i’r eithaf ar ddibenion asesu gwahanol. Yn benodol rhoddir sylw i lefelu
‘cyd-fynd orau’ am berfformiad dysgwr mewn perthynas â disgrifiadau lefel y cwricwlwm cenedlaethol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sign In