Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Newyddion / News 
Arad goch
Set, actorion a pherfformiad Arad Goch ar waith yn y Cyfnod Sylfaen.


Cwis Llyfrau Cymraeg 2014-15
Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Llannon a disgyblion Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Abernant a fu’n fuddugol yn y Rownd Sirol ar 27.4.15 ac a fydd yn cynrychioli Sir Gâr yn y Rownd Genedlaethol yn Aberystwyth ym mis Mehefin.
Pob lwc i chi gyd! 
 Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a Phrofion
Dilyn y sgiliau:-
Cyfnod Sylfaen – Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu 
CA2 – Llafaredd 
CA2 – Darllen 
CA2 – Ysgrifennu 
CA3 – Llafaredd 
CA3 – Darllen 
CA3 - YsgrifennuStrategaeth arweiniad ar gyfer arolygu llythrennedd ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 18 oed - Medi 2011


LLYTHRENNEDD Medi 2011CD.ppt

Sign In