Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol 
Pecyn o ddeunyddiau sy'n cynnwys Canllaw i Athrawon a llyfrynnau gweithgarwch yn seiliedig ar chwe thema.
Mae pob llyfryn yn cynnwys nifer o weithgareddau y gellir eu defnyddio i gynhyrchu tystiolaeth yn ymwneud â gallu dysgwyr i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau rhif mewn cyd-destunau trawsgwricwlaidd.
Hefyd mae'r gweithgareddau'n debygol o ddarparu tystiolaeth o sgiliau dysgwyr mewn meysydd eraill o'r fframwaith sgiliau (meddwl, cyfathrebu a TGCh), yn ogystal â darparu cyfleoedd asesu ar gyfer dysgu o fewn amrywiaeth o bynciau cysylltiedig.

 

Sign In