Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Adolygu a Datblygu Ymarfer  
     Mae’r safle Adolygu a Datblygu Ymarfer (ADY) yn disodli’r safle blaenorol ar Amdro, sef ‘Eich Datblygiad Proffesiynol’.Y bwriad yw i hysbysu a chadw ysgolion yn gyfredol gan fod y dull integredig newydd yma i gefnogi gweithlu'r ysgol yn esblygu yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac ar lefel sirol. Mae'r llinyn Parhaus Datblygiad Proffesiynol y safle hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y Effeithiolrwydd Ysgolion (GEY) Grant a'r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) 2012 - 2013.
    Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion (FfEY) yw polisi trosfwaol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella cyrhaeddiad addysgol a darpariaeth yng Nghymru trwy gyflawni gwell canlyniadau dysgu a lles ar gyfer plant a phobl ifanc yn ogystal â thrwy leihau'r amrywiad mewn canlyniadau dysgu o fewn a rhwng ystafelloedd dosbarth, ysgolion ac awdurdodau lleol. 
    Bwriad ADY yw cefnogi'r nodau hyn trwy system integredig sy'n dwyn ynghyd safonau proffesiynol, datblygiad proffesiynol a rheoli perfformiad 'yn gweithio gyda'i gilydd fel un system, yn hytrach nag fel elfennau unigol, ar wahân’ 
    Mae'r safle hwn yn y camau cynnar iawn o ddatblygiad a bydd yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd pan fydd gwybodaeth, arweiniad ac arfer da sy’n esblygu pellach ar gael.

Cliciwch ar y blychau uchod os gwelwch yn dda am ragor o wybodaeth mewn perthynas â phob un o dri llinyn unigol ADY.
Sign In