Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Safonau Proffesiynol Diwygiedig 

"Pwrpas cyffredinol y safonau proffesiynol yw codi safonau addysgu ac i wella canlyniadau i ddysgwyr ledled Cymru. Mae'r safonau proffesiynol yn mynegi y ddealltwriaeth, y wybodaeth a'r gwerthoedd y mae'n rhaid i'n athrawon, arweinwyr a Chynorthwywyr Dysgu Lefel Uwch eu dangos. Maent yn darparu fframwaith i alluogi ymarferwyr i nodi eu hamcanion rheoli perfformiad ac i ddewis y gweithgareddau datblygiad proffesiynol mwyaf priodol ".

Safonau proffesiynol diwygiedig ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru.Canllawiau. Llywodraeth Cymru (Medi 2011)

Daeth y safonau diwygiedig i rym ym mis Medi 2011 ac maent yn ymwneud â :

Safonau Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel Uwch (CDLU)

Safonau Athrawon Sy’n Ymarfer sydd hefyd yn disodli’r Safon blaenorol ar Ddiwedd Sefydlu, a

Safonau Arweinyddiaeth sy’n disodli’r Safonau Cenedlaethol blaenorol ar gyfer Penaethiaid yng Nghymru

Sign In