Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

 

                    Ysgolion Iach 

Croeso i Adran Cynllun Ysgolion Iach y mewnrhwyd. Sefydlwyd Cynllun Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin yn mis Medi 2001. Bellach mae 127 o ysgolion yn cymryd rhan yn y cynllun Mae'r Prosiect yn rhan o gynllun Sefydliad Iechyd y Byd, 'Rhwydwaith Ewropeaidd o Ysgolion sy'n Hybu Iechyd', y mae Cymru bellach yn rhan ohono.

Ceir gwybodaeth doreithiog ar gyfer Ysgolion Sir Gaerfyrddin sydd wedi’u achredu ar gyfer Cynllun Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin, ynghŷd â thempled o gynllun gweithredu, adnoddau, enghreifftiau o ymarfer da a chysylltiadau hwylus. Ar y safle hefyd bydd manylion am ddigwyddiadau sydd i ddod.Os oes gennych gwestiynau, awgrymiadau neu ddeunydd ar gyfer y safle yma cysylltwch â;

Lynn Edwards
Cydgysylltydd Ysgolion Iach
Bloc 2
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3HB
e-bost: 
ledwards@sirgar.gov.uk

Catrin Rees
Swyddog Ysgolion Iach
Bloc 2
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3HB
e-bost:
clrees@sirgar.gov.uk


 

Sign In