Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Sefydlu a MYA 
Ffurflen hysbysu Sefydlu a’r Meister mewn Ymarfer Addysgol (MYA) 

Ffurflen Hysbysu Sefydlu MYA

Dylid llenwi’r ffurflen hon a dychwelyd y gwreiddiol i
Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru,
9fed Llawr,
Eastgate House,
35-43 Ffordd Casnewydd,
Caerdydd,
CF24 0AB
 
O fewn deg diwrnod gwaith ar ôl dechrau'r cyfnod sefydlu fan bellaf. Dylai’r ysgol a’r ANG gadw copi o’r ffurflen y dylid ei gadw yn ei broffil/ei phroffil sefydlu.

Ffurflen Hawlio Cyllid Sefydlu
Ffurflen hysbysu sefydlu fel athro cyflenwi byrdymor
Dylid llenwi’r ffurflen hon a dychwelyd y gwreiddiol i
Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru,
9fed Llawr, Eastgate House,
35-43 Ffordd Casnewydd,
Caerdydd,
CF24 0AB
Ar ôl cadarnhau y byddwch yn ymgymryd â sefydlu fel athro/athrawes gyflenwi fyrdymor ond ar yr hwyraf, o fewn 10 diwrnod gwaith o ddechrau eich sesiwn gyntaf o waith cyflenwi/sefydlu.
Dylech gadw copi yn eich portffolio sefydlu.
CLICIWCH YMA
Cyfnod ymsefydlu -Tachwedd 2013Rhaglen Hyfforddiant ANG 2015 – 2016
Canllawiau ar gwblhau’r Proffil Ymsefydlu.Cliciwch yma.
Proffil Sefydlu 2013-14 - Canllaw cyflym i'r Proffil Sefydlu

Amserlen Blwyddyn Ymsefydlu'r Mentor Allanol

Induction_Profile_and_Guidance_notes_cymraeg.pdf

Proffil Sefydlu Statutary    
Cover_and_Section_1-1_cymraeg     
Adran 2 Blaenoriaethau    
Section_2B_First_Progress
Review_cymraeg
Section_2B_Second
Progress_Review_cymraeg
 
Section_2B_Third_Progress Review_and_
Summative_Assessment_cymraeg
 
Section_3_cymraeg    
Section_4_cymraeg    


Ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru – Canllaw
(Diwygiwyd Medi 2012) Cliciwch yma.
Trefniadau Sefydlu Statudol
Ymsefydlu statudol a’r Radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol

Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA)
Dyfarniad newydd i Athrawon Newydd Gymhwyso yng Nghymru
Sign In