Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Cartref 

Mae’r canllaw hwn yn nodi pa arian sydd ar gael, pwy sy’n gymwys i gael y grantiau a sut y cân nhw eu talu.
Cynllun cymhelliant hyfforddi athrawon yng Nghymru - blwyddyn academaidd 2013/14
Sign In