Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple Sir Gâr  
iPad Essentials

Explain Everything 
 
Book CreatorCanolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple Sir Gâr
eLyfrau i Gymru – y Llyfrgell eLyfrau ar yr iPad


Ymunwch â Llyfrgell Sir Gâr yma. Pan fyddwch yn aelod cewch Rif Cerdyn Llyfrgell a PIN.
eLyfrau i Gymru
Gallwch ddechrau benthyca eLyfrau ar unwaith – does dim rhaid i chi gasglu’r cerdyn aelodaeth o’r llyfrgell ymlaen llaw.

Defnyddiwch BlueFire Reader i ddarllen eich elyfrau llyfrgell ar eich iPad.Kidztory Treasury – ar gael yn Gymraeg

Casgliad o 13 o lyfrau adnabyddus i blant, o’r Iâr Fach Goch i’r Tri Mochyn Bach. Mae’r ap ei hun yn costio 69c ac mae’r 13 llyfr, yn Gymraeg ac yn Saesneg ar gael i’w lawrlwytho drwy’r ap am ddim!
Hefyd, gall staff a disgyblion recordio eu hunain yn darllen pob tudalen.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gweithio gyda Stepwise, y cwmni sy’n cynhyrchu’r ap hwn i wneud fersiynau Cymraeg o bob un o’r storïau.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth...Canllawiau i weld eLyfrau sydd wedi’u creu gyda Book Creator ar y cyfrifiadur yn eich ystafell ddosbarth

 Please note: This eBook is only viewable on an iPad


Asesu Disgyblion – Cofnodi Tystiolaeth gydag iPad

Canllawiau i recordio testun, sain, lluniau a fideo a chadw’r dystiolaeth yn ddi-wifr mewn Zimbra Briefcase.

Nodwch: Mae hyn yn gymwys i Ysgolion Sir Gâr gan fod angen cyfrif Zimbra dilys. Hefyd, mae angen yr ap iFiles fel y nodir yn y canllawiau.

Nodwch: Dim ond ar iPad y mae modd gweld yr eLyfr hwn


Argraffu’n uniongyrchol o iPad neu iPod Touch

Mae Printopia yn galluogi ysgol i argraffu’n uniongyrchol o iPad, iPod Touch neu iPhone o fewn rhwydwaith yr ysgol.

Gofynion:
Printopia, wedi’i osod ar Apple Mac.
Rhaid i’r Apple Mac fod wedi’i gyflunio i argraffu i beiriant argraffu penodol.
Rhaid i’r ddyfais (iPad, ac ati) fod ar yr un rhwydwaith ysgol â’r MacArgymhellir eich bod yn rhoi cynnig ar y cynllun treialu am ddim, sydd ar gael ar wefan Printopia cyn ei brynu.Gweld eich sgrin iPad drwy gyfrwng taflunydd eich ystafell ddosbarth

Mae Apple TV yn eich galluogi i anfon eich sgrin iPad i daflunydd yr ystafell ddosbarth. FODD BYNNAG, mae angen taflunydd HD i’w ddefnyddio gyda’r Apple TV (neu offer addasu drud, sy’n amrywio o ran ansawdd).
Gyda’r Ap AirServer neu Reflector gallwch anfon mwy nag un sgrin iPad i gyfrifiadur y dosbarth. Os yw wedi’i gysylltu â’r taflunydd, bydd y sgrin iPad yn cael ei thaflunio ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol neu sgrin.

Gofynion:
Bydd ap AirServer a Reflector yn gweithio gydag Apple Mac neu Windows PC

Argymhellir eich bod yn rhoi cynnig ar y cynllun treialu am ddim, sydd ar gael ar y gwefanau cyn ei brynu.Ysgolion Sir Gaerfyrddin, os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wybodaeth ar y dudalen hon, cysylltwch â

Greg Morgan
grmorgan@carmarthenshire.gov.uk
Rheolwr,
Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple Sir Gâr


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynghylch Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple Sir Gâr
Sign In