Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Zimbra 

post.ysgolccc.org.uk

    

Mae Zimbra'n cynnig i'r defnyddwyr wasanaethau E-bost, Llyfr Cyfeiriadau, Calendr, Rhestr Dasgau, Cas Dogfennau, a Negeseua Gwib.

Sylwch: Mae gan bob aelod o'r staff sy'n gweithio mewn ysgol yn Sir Gaerfyrddin yr hawl i gael cyfrif Zimbra. Gellir gwneud cais am gyfrif Zimbra drwy'r Ddesg Gymorth TG. Dylid defnyddio Zimbra ar gyfer pob neges e-bost sy'n ymwneud â’r gwaith, gan gadw'r cyfrifon e-bost personol ar gyfer yr holl negeseuon e-bost personol, heb fod yn y gwaith.
Sign In