Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Ysgolion Arbennig 

Enw'r Ysgol

Cyfeiriad Post / Cyfeiriad E-Bost

Rhif Ffon

Pennaeth

Name of School

Postal Address / E-mail Address

Tel Num

Headteacher

Ysgol Heol Goffa

Heol Goffa, Llanelli, SA15 3LS.

admin@heolgoffa.ysgolccc.org.uk

01554 759465

Mr P.N. Newell

Ysgol a Gwasanaeth Cynnal Rhyd-y-gors /
Rhyd-y-gors School & Support Services

Rhydygors, Johnstown, Carmarthen,
SA31 3QU.

01267 231171

Mr S.C. Saunders

 

Sign In