Home
School Websites
Learning
Governor Support
Support 

Tom T Defis
Ysgrifennydd Rhanbarth De Orllewin a Chanolbarth Cymru
Area Co-ordinator for South West and Mid Wales
Swyddfa Cymorth Cristnogol   Christian Aid Office
75 Heol Dwr
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1PZRhif ffon/telephone no: 01267 237257  
symudol/mobile: 07929173352
e-mail  tdefis@cymorth-cristnogol.org


Helen Bradley  
Fair Trade Officer Wales
Market Chambers, 5-7 St. Mary Street, Cardiff, CF10 1AT

Phone 02920 803 293
e-mail  
helen@fairtradewales.org.uk

 

 


Jo Goddard

Phone : 01558 667 151
email Jo.Goddard@gardenofwales.org.uk

 

Sign In