Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Ysgolion Cyfrwng Cymraeg a Dwy Ffrwd  

Pecyn Drilio iaith drwy Gân

Cynllun i gyflwyno cystrawennau cywir a chadarn fel bo disgyblion yn defnyddio'r ffurf gywir "Mae e gyda fi!" ac nid "Fi gyda fe!" gan gadarnhau a chodi safon cywirdeb iaith mewn llafararedd ac yn ysgrifenedig. Gellir cyplysu'r gweithgareddau a gwaith creu cerddi / barddoni.  Modelir ar lawr dosbarth (ar waith Mehefin 2011)

Sign In