Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Ysgolion Cyfrwng Saesneg  

Cynllun Cloncan

Targedu disgyblion Bl6, athrawon a chynorthwywyr dosbarth i godi safonau gyda gweithgareddau llafar a syniadau am gemau ysgogus fel bod asesiadau'n digwydd gydol yr addysgu'n barhaus drwy'r flwyddyn.

Sign In