Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

COFRESTRWCH NAWR

Gweithdy Gwybodaeth am ddim - Cymorth a Chyllid ar gyfer cynnwys yr Undeb Ewropeaidd yn yr ystafell ddosbarth.


Mae Canolfan Ewropeaidd Gorllewin Cymru ac adran Addysg Cyngor Sir Ceredigion yn trefnu gweithdy am ddim ar gyfer ysgolion yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion ynghylch sut i wneud y defnydd gorau o'r cyfleusterau ar-lein er mwyn dod â'r dimensiwn Ewropeaidd i'r dosbarth ac i ddatblygu partneriaethau'r Undeb Ewropeaidd.

Nod y gweithdy yw targedu athrawon sydd eisiau gwybod rhagor ynghylch y cyllid a'r cymorth sydd ar gael i gyflwyno'r Undeb Ewropeaidd mewn gweithgareddau ysgolion yn ogystal â chreu cysylltiad ag ysgolion mewn gwledydd Ewropeaidd eraill.

Bydd y gweithdy yn amlinellu'r adnoddau a'r cymorth sydd ar gael am ddim yn lleol yn ogystal â rhoi gwybodaeth ynghylch y wefan e-efeillio, rhaglen gyllido Comenius yr Undeb Ewropeaidd a'r Wobr Ysgolion Rhyngwladol.

Cynhelir y sesiwn yn Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin ddydd Iau 27 Medi am 4pm.

Hyn a hyn o gyfrifiaduron sydd ar gael, felly a fyddech cystal â chofrestru eich diddordeb cyn gynted â phosibl cyn 25 Medi.

I gael rhagor o wybodaeth ag i gofrestru, cysylltwch â
Lorena Prist, ar 01267 242369 neu lprist@carmarthenshire.gov.uk ar gyfer ysgolion Sir Gâr,
neu
Polly Seton at Polly.Seton@ceredigion.gov.uk ar gyfer ysgolion Ceredigion.
Sign In