Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Eco Ysgolion 

Gohebwyr Ifanc ar yr Amgylchedd (GIA)
Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud ac i wneud gwahaniaeth.
Rhaid i chi gyflwyno eich adroddiadau erbyn y 28 Chwefror 2015.

Ydych chi’n ddiddordeb mewn ymuno â thîm o ohebwyr ifanc o bob rhan o’r byd sydd yn gohebu ar faterion amgylcheddol yn eu cymunedau?

Mae Gohebwyr Ifanc ar yr Amgylchedd yn gystadleuaeth gyffrous ryngwladol ar gyfer pobl ifanc 11-21 oed yng Nghymru.

Os ydych am gymryd rhan bydd cyfle i chi dderbyn cydnabyddiaeth yn Genedlaethol ac yn Rhyngwladol.

 

·         Cewch lunio adroddiad am broblemau amgylcheddol lleol sydd yn destun pryder i chi a gwneud hynny mewn cyfrwng o’ch dewis chi - yn Ysgrifenedig, Ffotograffig neu Fideo.

·         Mae tri o gategorïau oed – 11-14, 15-18 a 19-21.

·         Gall eich adroddiad fod wedi ei seilio ar un o’r 8 testun hyn – Bioamrywiaeth, Newid yn yr Hinsawdd, Ynni, yr Arfordir, Dinasoedd, Dŵr, Gwastraff ac Amaethyddiaeth a Natur.

 Os ydych am gymryd rhan rhaid i chi gofrestru ar gyfer ymgeisio. Mae modd i chi wneud hyn ar-lein neu drwy anfon e-bost. Felly os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Linda Bradshaw-Wood - cydgysylltydd Gohebwyr Ifanc ar yr Amgylchedd yng Nghymru.

·         E-bost – yre@keepwalestidy.org
·         Rhif ffôn - 07769-882821
          Gwefan Cymru - www.cadwchgymrundaclus.org/gohebwyr-ifanc 
·         Y Wefan Ryngwladol - www.youngreporters.org 


Eco-Sgolion mewn tri munud (You Tube)

ECO Ysgolion wefan genedlaethol


Yn ystod tymor yr Hydref treuliodd Blwyddyn 4 o Ysgol Nantgaredig ddiwrnod yn ymweld â CWM a Thrysordy...
Cliciwch yma

Pob ysgol yn eco-ysgol!

Mae pob un o 125 o ysgolion Sir Gaerfyrddin wedi'i chofrestru ar raglen Eco-ysgolion bellach.

Dyfarniad rhyngwladol yw Eco-ysgolion ac mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio mewn partneriaeth â Chadwch Gymru'n Daclus a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i roi'r cynllun ar waith.

Ymhlith y pynciau y mae'r disgyblion yn eu hastudio mae gwastraff, sbwriel, ynni, dŵr, trafnidiaeth, byw’n iach, a dinasyddiaeth fyd-eang. Hyd yn hyn mae 134 o Faneri Gwyrdd wedi cael eu dyfarnu yn Sir Gaerfyrddin, ac mae pedair ysgol wedi cael y Wobr Blatinwm anrhydeddus – sy'n cyfateb i bedair baner werdd!

Yn y llun gwelir staff a disgyblion Ysgol y Castell, Cydweli, sef yr ysgol ddiweddaraf i gael Gwobr Blatinwm.

Rhestr o Eco Sgolion yn Sir Gaerfyrddin

Ysgol Talacharn -  100 fed Faner Werdd yn Sir Gaerfyrddin

Eco Ysgolion Ionawr 2015
Eco Ysgolion Awst 2014
Eco Ysgolion Mawrth 2014
Rhestr Ysgolion Eco Chewfror 2012.pdf
Eco Ysgolion Rhestr Ionawr 2012.pdf
Eco Sgolion Rhestr Medi 2011.pdf
Eco Sgolion Rhestr Chwefror 2011.pdf
Eco Sgolion Rhestr Ionawr 2011.doc
Eco Ysgolion Rhestr Tachwedd 2010.doc
School_list_September_2009.doc
Sign In