Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Ysgolion Awyr Agored  

Croeso i adran Ysgolion Awyr Agored ar y Rhyngrwyd.Mae Rhaglen Ysgolion Awyr Agored Sir Gaerfyrddin yn annog ysgolion i ddefnyddio eu mannau awyr agored lleol i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau ac ymwneud y disgyblion gyda'r byd y tu allan.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, awgrymiadau neu ddeunydd ar gyfer y safle yma cysylltwch â;
Lynn Edwards
Cydlynydd Ysgolion Iach
e-bost
ledwards@sirgar.gov.uk

Sign In