Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Hyfforddiant 

Ffeil hyfforddiant Iaith a Chwarae
Rhan 1
Rhan 2

Hyfforddiant ar gyfer cyflwyno Chal

Fel arfer, mae hyfforddiant yn cael ei gynnal dros ddiwrnod cyfan, ond bydd agwedd hyblyg yn ystyried yr amrywiaeth eang o gyfranogwyr.

Fel arfer cynigir ChaI yn sesiynau awr a hanner dros chwe wythnos – gyda gweithgareddau a negesuon allweddol yn canolbwyntio ar iaith a chyfathrebu yn cael eu cyflwyno gydol pob sesiwn.

Fodd bynnag, nodweddion allweddol ChaI yw hyblygrwydd ei dull, gyda rhai mannau e.e. Glenholm  Caerfyrddin, Cwtsh Cynnes  Penygroes yn benthyg adnoddau.

Cynigwyd cefnogaeth un i un i deuluoedd sydd eu angen.

Llyfrgell Caerfyrddin a Pharc Y Sgarlets yw`r lleoliadau hyfforddi poblogaidd!

Monitro a gwerthuso

Mae`n hanfodol monitor cyrsiau Chal er mwyn ein galluogi i ddatblygu rhaglenni a ansawdd uchel.

Gall treulio ychydig o amser yn adolygu sesiynau unigol fod yn ddefnyddiol i gydlynwyr. Bydd hyn o gymorth i`r arweinydd grwp addasu a symud ymlaen i feddwl am y cam nesaf.

Sign In