Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Hunan arfarnu

Cwestiwn Allweddol 1 - Pa mor dda yw'r ddeillannau?

Cwestiwn Allweddol 2 - Pa mor dda yw'r ddarpariaeth?

Cwestiwn Allweddol 3 - Pa mor dda yw'r arweinyddiaeth a rheolaeth?

 

Sign In