Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Heriau Mathemategol 

Arian
Cyfrif cyfansymiau
Gwneud 50c

Mesurau
Amcangyfri sawl eiliad
Amser (N)
Casglu deunyddiau naturiol tua 1 kg tua 20g
Casglu gwrthrychau
Cynhwysydd
Dis a numicon
Faint o amser maen cymryd i arllwys y dwr
Ffeindiwch y goeden lletaf
Hirach byrrach na brigau
Hirach byrrach na'r ffon
Llwybr onglau sgwar
Mas
Mesur
Mesur (N)
Mesur ansafonol
Mesur gan ddefnyddio dail
Mesur pellter
Mesur pellter rocedi
Mesur rhannau corff gyda rhubanau
Paentio olion traed
Patrymau tew a tenau
Patrymau tew a tenau2
Pellter cwdyn ffa
Pwyso gyda cerrig
Sawl --- mewn munud
Sawl cwdyn ffa ydych chi'n gallu symud
Sawl gwaith medrwch chi neidio
Sawl pel ydych chi'n gallu symud
Trefnu a mesur darnau o bren
Trefnu brigau yn ol maint
Trefnu cardiau o ran maint
Trefnu yn ol maint
Trefnu yn ol maint(2)
Ty i Bob y Bildar

Nadolig
Amser
Mas
Mesur
Patrwm
Rhif
Rhif2
Siap

Patrymau
Paentio olion traed

Postmon Pat
Dosbarthu eilrifau odrifau
Trefnu rhifau
Ysgrifennu rhifau

Rhif
Adio 2 rhif
Amcangyfri, cyfri, cadwraeth un i un
Casglu a setio gwrthrychau
Casglu gwrthrychau
Chwilio trefnu rhifau neu numicon
Creu llun
Cyfateb symbol i smotiau
Cyfrifo ser yn cwympo
Dis a numicon
Ffurfio rhifau gyda rhaffau
Gem dis
Helfa drysor
Helfa numicon dilyn cyfarwyddiadau
Odrifau ac eilrifau
Sachau rhif
Trosglwyddo afalau
Ymchwiliad taflu 2 ddis

Ryan a'i esgidiau glaw gwych
Adio 2 rhif
Eilrifau odrifau
Trefnu rhifau 0-10
Trefnu rhifau 0-10 heb llinell rhif

Siap
Ail greu canol winwynsyn
Chwilio am siapiau 3d
Creu siapiau allan o ddeunyddiau naturiol
Ditectif siap
Gwehyddu siapiau
Gwehyddu siapiau 2
Helfa 3D
Helfa siap
Helfa siap yn y tywod
Llwybr onglau sgwar
Patrymau rangoli
Priodweddau siap
Siapiau 2d naturiol

Traed Alffi
Mesur
Rhif
Rhif2
Rhif3
Siap
Trin data1
Trin data2

Trin data
Creu graffiau
Graff arian
Grwpio adar

Yr Hydref
Casglu dail yn y bagiau rhif
Trefnu yn ol maint

Blanc
Sign In