Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch o ran Dylunio a Thechnoleg –  Taflen y Cwrs

Cwrs:

Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch o ran Dylunio a Thechnoleg

Lleoliad:

Cynhelir yr hyfforddiant mewn gweithdai ysgol priodol

Dyddiad(au):

Trefnir hyfforddiant ar gais

Cost:

£165 yr un (gan gynnwys ffi achredu DATA)

Amser:

09:30 -15:30

Hyd

Tri diwrnod

Tiwtor:

Y Gymdeithas Dylunio a Thechnoleg (DATA)

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Athrawon a thechnegwyr Dylunio a Thechnoleg mewn ysgolion.

Beth yw'r amcanion?

Helpu athrawon a thechnegwyr Dylunio a Thechnoleg mewn ysgolion i asesu ac i reoli'n effeithiol y risgiau sy'n gysylltiedig â'r defnydd o offer gwaith coed a gwaith metel a gweithgareddau cysylltiedig gan staff a disgyblion.

Darperir yr hyfforddiant dros ddau ddiwrnod yn olynol ac un diwrnod yn ystod pythefnos ac mae'n cynnwys nifer o fodiwlau theori ac ymarferol. Bydd asesiadau llwyddiannus yn arwain at ddatblygu portffolio personol a fydd, ar ôl ei gwblhau, yn rhoi achrediad â DATA a fydd yn para pum mlynedd.

 

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Rhoi gwybodaeth i'r rhai sy'n bresennol ynghylch datblygu a chynnal trefniadau rheoli effeithiol er mwyn rheoli gweithgareddau gwaith coed a gwaith metel mewn ysgolion yn ddiogel.

Hefyd bydd hyn yn helpu'r ysgol i gydymffurfio â'i gofynion o dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999 a Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

 

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In