Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Tân (Ysgolion) Taflen y Cwrs

Cwrs:

Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Tân mewn Ysgolion

Lleoliad:

Cynhelir yr hyfforddiant yn yr ysgol sydd wedi gwneud cais amdano

Dyddiad(au):

Gellir trefnu'r gweithdai hyn yn ôl yr angen

Cost:

£60 y gweithdy ynghyd â chostau teithio o Gaerfyrddin, sef £0.42 y filltir

Amser:

Yn ôl y cais - gellir trefnu sesiwn min nos (15:00-17:00) os bydd angen

Hyd

2 awr

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae'r gweithdai hyn yn cael eu haddasu i fod yn berthnasol i ysgolion unigol a byddant yn rhoi golwg gyffredinol gynhwysfawr i'r holl staff ac eraill ar y trefniadau rheoli diogelwch tân yn eu hysgol

Mae'r cwrs ar gael yn Gymraeg a Saesneg

Beth yw'r amcanion?

Ymdrinnir â'r meysydd allweddol canlynol yn ystod y gweithdy:

  • Y Ddeddfwriaeth Gyfredol o ran Diogelwch Tân
  • Achosion ac effeithiau tanau mewn ysgolion
  • Tanau bwriadol mewn ysgolion a'u hatal
  • Ymddygiad dynol mewn argyfwng
  • Egwyddorion rheoli diogelwch tân mewn ysgolion
  • Rôl staff yr ysgol mewn argyfwng
  • Gwagio adeiladau os bydd tân

 

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o dân mewn ysgolion a chynyddu gallu staff, disgyblion ac eraill i ymateb yn effeithlon ac yn ddiogel i dân yn eu hysgol gan gynnwys gwagio adeiladau a chyrraedd lle diogel mewn pryd.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

 

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In