Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch ar gyfer Gofalwyr a Rheolwyr Safle mewn ysgolion - Taflen y Cwrs

Cwrs:

Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch ar gyfer Gofalwyr a Rheolwyr Safle mewn ysgolion

Lleoliad:

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Dyddiad(au):

03 Rhagfyr 2015 a 12 Ionawr 2016

Cost:

£30 yr un

Amser:

09:30-16:30

Hyd

Un diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Gofalwyr a rheolwyr safle mewn ysgolion

Beth yw'r amcanion?

Rhoi gwybodaeth am y canlynol i ofalwyr a rheolwyr safle mewn ysgolion:

  • ·     Adnabod y risgiau sy'n gysylltiedig â'u gwaith
  • ·     Gweithio'n ddiogel drwy ddeall a dilyn arferion gweithio diogel
  • ·     Gwybod ble i fynd i gael rhagor o gymorth ac arweiniad
  • ·     Ymdrinnir â'r meysydd canlynol: Diogelwch tân, asbestos, llithro a baglu, gweithio ar uchder, gweithio ar eich pen eich hun, offer diogelu personol, gweithio'n ddiogel â thrydan, Legionella, gweithio'n ddiogel â sylweddau niweidiol

 

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Rhoi gwybodaeth i ofalwyr a rheolwyr safle ynghylch helpu penaethiaid yn effeithiol i leihau'r perygl o ddamweiniau, anafiadau ac afiechydon mewn ysgolion.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

 

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In