Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Ymwybyddiaeth o ddefnyddio ysgolion yn ddiogel - Taflen y Cwrs

Cwrs:

Ymwybyddiaeth o ddefnyddio ysgolion yn ddiogel

Lleoliad:

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Dyddiad(au):

Trefnir hyfforddiant ar gais

Cost:

£55 yr un

Amser:

09:00 - 13:00

Hyd:

Hanner diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Staff ysgol sy'n defnyddio ysgolion a/neu ysgolion bach yn fynych. Gallai gynnwys gofalwyr, rheolwyr safle, technegwyr ac aelodau eraill o staff a nodir gan yr ysgol

Beth yw'r amcanion?

Rhoi gwybodaeth a sgiliau i'r rhai sy'n defnyddio ysgolion a/neu ysgolion bach er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o ddamweiniau ac anafiadau sy'n gysylltiedig â'u defnyddio.

Ymdrinnir â'r meysydd allweddol canlynol:

  • Y ddeddfwriaeth a'r rheoliadau sy'n effeithio ar reoli gweithio ar uchder.
  • Safonau a dosbarthiadau cynnyrch ar gyfer ysgolion ac ysgolion bach.
  • Archwilio ysgolion ac ysgolion bach gan gynnwys canfod diffygion
  • Dewis offer priodol
  • ·     Y peryglon sy'n gysylltiedig â defnyddio ysgolion ac ysgolion bach.

Ar ôl cwblhau'r cwrs bydd pob un yn derbyn Carden Adnabod â Llun Cynllun Hyfforddiant a Thystysgrif BLMA. Mae'r achrediad hwn yn ddilys am bum mlynedd

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Lleihau'r risg o anafiadau difrifol a marwolaethau posibl sy'n gysylltiedig â dewis a defnyddio'r ysgol neu'r ysgol fach anghywir mewn ysgolion.

Bydd hyn yn helpu'r ysgol i gydymffurfio â'i gofynion o dan Reoliadau Gweithio ar Uchder 2005.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

 


 

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In