Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Rheoli Codi a Chario mewn Ysgolion

Cwrs:

Rheoli Codi a Chario mewn Ysgolion

Man Cynnal:

Llanelli, Sir Gaerfyrddin

Dyddiad(au):

03 ac 11 Tachwedd 2015

Cost:

£35 y person

Amser:

09.30 – 15.30pm

Hyd:

1 diwrnod

Tiwtor y Cwrs:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Cydgysylltwyr AAA ac eraill y mae eu rôl yn cynnwys rheoli staff sy'n ymgymryd â gweithgareddau codi a symud gyda disgyblion.  

Beth yw'r amcanion allweddol?

  • Codi ymwybyddiaeth o'r gofynion cyfreithiol o ran ymgymryd â gweithgareddau codi a symud yn ddiogel mewn ysgolion
  • Deall achosion yr anafiadau nodweddiadol a'r problemau iechyd sy'n gysylltiedig â chodi a chario
  • Deall y cyswllt rhwng technegau codi a chario gwael a chynnydd yn y risg y bydd staff a phlant yn cael anafiadau ac afiechyd
  • Deall sut i reoli gweithgareddau codi a chario yn effeithiol mewn ysgolion
  • Deall ac ymarfer prif egwyddorion asesiadau risg codi a symud pobl
  • Bydd Cydgysylltwyr AAA ac eraill yn gwybod ble i fynd er mwyn cael cyngor ac arweiniad gan bobl gymwys

 

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Darparu gwybodaeth i Gydgysylltwyr AAA er mwyn rhoi cefnogaeth, cyngor ac arweiniad effeithiol i benaethiaid, staff, disgyblion ac eraill drwy reoli gweithgareddau codi a chario yn effeithiol yn y meysydd y maent yn gyfrifol amdanynt. Bydd hyn yn helpu i leihau anafiadau ac afiechyd sy'n gysylltiedig â thechnegau codi a chario gwael/anniogel.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In