Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Cwrs Sylfaen Codi a Symud Pediatrig

Cwrs:

Cwrs Gweithiwr Allweddol Codi a Chario Pediatrig

Man Cynnal:

Llanelli, Sir Gaerfyrddin

Dyddiad(au):

06, 13, 30 Tachwedd 2015

15, 25, 29 Ionawr 2016

10,17, 24 Mehefin 2016

Cost:

£95 y person

Amser:

09.15am – 16.30pm

Hyd:

3 diwrnod

Tiwtor y Cwrs:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Staff sy'n ymgymryd â gweithgareddau codi a symud gyda phlant. 

Beth yw'r amcanion allweddol?

  • Codi ymwybyddiaeth o'r gofynion cyfreithiol a moesol o ran ymgymryd â gweithgareddau codi a symud yn ddiogel
  • Deall y cyswllt rhwng mecaneg y corff a'r anafiadau nodweddiadol sy'n gysylltiedig â chodi a chario
  • Deall y cyswllt rhwng technegau codi a chario gwael a chynnydd yn y risg y bydd staff a phlant yn cael anafiadau ac afiechyd
  • Deall ac ymarfer egwyddorion a thechnegau allweddol codi a symud mwy diogel
  • Datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i godi a symud defnyddwyr y gwasanaeth mewn ffordd fwy diogel
  • Ymarfer y sgiliau sydd eu hangen i ddefnyddio offer codi a chario yn ddiogel ac yn effeithiol

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Drwy ddefnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth y byddant yn eu dysgu, bydd staff yn gallu:-

  • Codi a chario plant yn ddiogel a defnyddio offer codi a symud yn ddiogel.
  • Defnyddio technegau codi a chario a fydd yn lleihau anafiadau ac afiechyd yn ymwneud â chodi a chario.
  • Helpu i gydymffurfio â gofynion statudol a rheoleiddiol yn ymwneud â rheoli gweithgareddau codi a chario.

Bydd pob ymgeisydd yn derbyn Cofnod Hyfforddiant All Wales Manual Handling Passport wedi'i gwblhau. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In