Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Asesiad Risg Gweithiwr Allweddol Codi a Chario Pediatrig - Diweddariad

Cwrs:

Asesiad Risg Gweithiwr Allweddol Codi a Chario Pediatrig - Diweddariad

Man Cynnal:

Llanelli, Sir Gaerfyrddin

Dyddiad(au):

14 Hydref 2015

Cost:

£30 y person

Amser:

09.15am – 16.30pm

Hyd:

1 diwrnod

Tiwtor y Cwrs:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Gweithwyr Allweddol Codi a Chario Pediatrig sydd eisoes wedi mynychu Cwrs Sylfaen Gweithiwr Allweddol Codi a Chario Pediatrig

 

Sicrhau bod Gweithwyr Allweddol yn cadw'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gynorthwyo staff a disgyblion ag asesiadau risg effeithiol, addas a digonol ynghylch codi a chario

 

  • Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt o ran datblygiadau mewn ymarferion codi a chario
  • Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ategol
  • Darparu fforwm er mwyn trafod materion sy'n gysylltiedig â chodi a chario gyda phobl gymwys eraill
  • Gwella gwybodaeth ynghylch yr offer a'r cymhorthion codi a chario addas sydd ar gael
  • Cadw mewn cysylltiad ag ymgynghorwyr codi a chario yr AALl

 

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Parhau i ddarparu ffynhonnell o gyngor cymwys ynghylch codi a chario i ysgolion a fydd yn lleihau'r tebygolrwydd o ddamweiniau, anafiadau ac afiechyd sy'n gysylltiedig â chodi a chario ymysg disgyblion a staff.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In