Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

 

Hyfforddiant Codi a Chario Pediatrig - Diweddariad

Cwrs:

Cwrs Codi a Symud Pediatrig - Diweddariad

Man Cynnal:

Llanelli, Sir Gaerfyrddin

Dyddiad(au):

10 Tachwedd 2015

11 Mawrth 2016

17 Gorffennaf 2016

Cost:

£30 y person

Amser:

09.15am – 16.30pm

Hyd:

1 diwrnod

Tiwtor y Cwrs:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Staff sy'n ymgymryd â gweithgareddau codi a symud gyda phlant ac sydd eisoes wedi mynychu cwrs sylfaen Codi a Chario Pediatrig tridiau o hyd.

Beth yw'r amcanion allweddol?

  • Atgoffa staff o'r egwyddorion a thechnegau allweddol codi a symud diogel
  • Atgoffa staff o'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i godi a symud defnyddwyr y gwasanaeth yn ddiogel
  • Datblygu ac ymarfer unrhyw sgiliau newydd sydd eu hangen er mwyn gweithredu ymarferion codi a chario cyfredol

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Drwy ddefnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth y byddant yn eu dysgu, bydd staff yn gallu:-

  • Parhau i godi a symud plant yn ddiogel a defnyddio offer codi a chario yn ddiogel
  • Gwella eu technegau codi a chario er mwyn lleihau anafiadau ac afiechyd sy'n ymwneud â chodi a chario
  • Helpu i gydymffurfio â gofynion statudol a rheoleiddiol yn ymwneud â rheoli gweithgareddau codi a chario

Bydd pob ymgeisydd yn derbyn Cofnod Hyfforddiant All Wales Manual Handling Passport wedi'i gwblhau a'i ddiweddaru

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In