Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Sgiliau Gweithiwr Allweddol Codi a Chario Pediatrig - Diweddariad

Cwrs:

Sgiliau Gweithiwr Allweddol Codi a Symud Pediatrig - Diweddariad

Man Cynnal:

Llanelli, Sir Gaerfyrddin

Dyddiad(au):

04 Rhagfyr 2015 ac 01 Gorffennaf 2016

Cost:

£30 y person

Amser:

09.15am – 16.30pm

Hyd:

1 diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Gweithwyr Allweddol Codi a Chario Pediatrig sydd eisoes wedi mynychu Cwrs Sylfaen Gweithiwr Allweddol Codi a Chario Pediatrig.

Beth yw'r amcanion?

Sicrhau bod Gweithwyr Allweddol yn cadw'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddarparu cyngor ac arweiniad effeithiol a chyfredol i benaethiaid, staff ac eraill

 

  • Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt o ran datblygiadau mewn ymarferion codi a chario
  • Parhau i ddatblygu sgiliau ymarferol
  • Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ategol
  • Darparu fforwm er mwyn trafod materion sy'n ymwneud â chodi a chario gyda phobl gymwys eraill
  • Gwella sgiliau datrys problemau
  • Cadw mewn cysylltiad ag ymgynghorwyr codi a chario yr AALl

 

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Parhau i ddarparu ffynhonnell o gyngor cymwys ynghylch codi a chario i ysgolion a fydd yn lleihau'r tebygolrwydd o ddamweiniau, anafiadau ac afiechyd sy'n gysylltiedig â chodi a chario ymysg disgyblion a staff.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In