Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Rhaglen Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch 

Er mwyn cefnogi rheolaeth iechyd a diogelwch yn ein hysgolion, mae'r AALl wedi datblygu rhaglen hyfforddiant iechyd a diogelwch a fydd yn galluogi penaethiaid, rheolwyr a staff i gwrdd â'u dyletswyddau statudol a thrwy hynny lleihau ar nifer damweiniau 

Trwy glicio ar y dolenni isod, cewch fanylion llawn bob cwrs yn y rhaglen gan gynnwys, trosolwg o'r cwrs , dyddiadau'r cwrs, lleoliadau, a chostau.

IOSH Rheoli'n Ddiogel mewn ysgolion

IOSH Rheoli'n Ddiogel mewn ysgolion (Gloywi)

Personau sy'n Gyfrifol am Safle ( Ysgolion)

Rheoli Straen mewn Ysgolion

Rheoli Codi a Chario mewn Ysgolion

Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Tân mewn Ysgolion

Cwrs Codi a Symud Pediatrig

Cwrs Codi a Symud Pediatrig - Diweddariad

CwrsGweithiwr Allweddol Codi a Chario Pediatrig

Cwrs Gweithiwr Allweddol Codi a Chario Pediatrig- Diweddariad

Asesiad Risg Gweithiwr Allweddol Codi a Chario Pediatrig - Diweddariad

Cymorth Cyntaf Pediatrig mewn Argyfwng yn y Gwaith

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Goruchwyliwr Amddiffyniad rhag Ymbelydredd

Ymwybyddiaeth o  Iechyd a Diogelwch o ran Dylunio a Thechnoleg

Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch ar gyfer Gofalwyr a Rheolwyr Safle mewn ysgolion

Ymwybyddiaeth o ddefnyddio ysgolion yn ddiogel

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Asbestos (Dosbarth A)

Archebu Lle

Rhaid defnyddio'r ffurflen electronig sydd ar gael trwy'r ddolen ar waelod pob cwrs, ar gyfer enwebu staff ar gyfer lle ar y cwrs.

Bydd llefyddd ar y cyrsiau yn cael eu dosbarthu ar sail "cyntaf i'r felin", a phan nad oes llefydd ar gael ar gyfer dyddiad penodol fe fyddwn yn hysbysebu penaethiaid/rheolwyr o ddyddiad  arall sydd ar gael.

Ni fydd ffurflenni archebu cyrsiau yn cael eu derbyn os nad ydynt wedi eu cwbwlhau'n llawn gann gynnwys y côd costio cywir.
Os oes angen mwy o wybodaeth cysylltwch ag Eddie Cummings – 01267 236185 neu ECummings@carmarthenshire.gov.uk

Sign In