Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Personau sy'n Gyfrifol am Safle (Ysgolion) Taflen y Cwrs

Cwrs:

Personau sy'n Gyfrifol am Safle (Ysgolion)

Man Cynnal:

Parc Dewi Sant

Dyddiad(au):

30 Medi 2015 a 24 Mai 2016

Cost:

£35 y person

Amser:

09:30-12:30 neu 13:30-16:30

Hyd:

Hanner diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

 Penaethiaid ac eraill sydd wedi cael eu henwebu'n Berson sy'n Gyfrifol am Safle neu'n Berson Cynorthwyol sy'n Gyfrifol am Safle yn eu hysgolion.

Beth yw'r amcanion?

Eich cefnogi chi yn eich rôl fel un a enwebwyd yn Berson sy'n Gyfrifol am Safle neu Berson Cynorthwyol sy'n Gyfrifol am Safle ar gyfer eich ysgol drwy ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ymgymryd â'ch rôl yn effeithiol.

Bydd pob gweithdy yn para hanner diwrnod ac yn cynnwys y meysydd canlynol:

  • Rôl a chyfrifoldebau personau a phersonau cynorthwyol sy’n gyfrifol am safle
  • Polisïau a Gweithdrefnau Cyngor Sir Caerfyrddin o ran Rheoli Safleoedd
  • Rheoli Asbestos yn ysgolion Cyngor Sir Caerfyrddin
  • Rheoli Legionella yn ysgolion Cyngor Sir Caerfyrddin
  • Rheoli Diogelwch Tân yn ysgolion Cyngor Sir Caerfyrddin
  • Rheoli Contractwyr
  • Cymorth yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch ar gyfer personau sy’n gyfrifol am safle
  • Sesiwn Holi ac Ateb

 

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Sicrhau bod Personau sy'n Gyfrifol am Safle yn rheoli'r risgiau sy'n berthnasol i'w hysgolion yn effeithiol a gwybod ble mae cael cyngor ac arweiniad cymwys.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

 

 

 

 

 

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In