Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Rhwydwaith CADY 

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i GADY ar faterion cyfredol; rhannu arfer da a rhoi cyfle i rwydweithio gyda chydweithwyr.

Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol sy’n gyfrifol mewn ysgolion a lleoliadau addysg gynnar, am weithrediad y polisi ADY/AAA a chydlynu darpariaeth ar gyfer plant ag anawsterau dysgu.

Ar y cyd gyda phennaeth yn yr ysgol, a'r corff llywodraethol, bydd y CADY yn ceisio datblygu ffyrdd effeithiol o oresgyn rhwystrau i ddysgu a chynnal addysgu effeithiol i fodloni anghenion disgyblion.

Mae Adran Gynhwysiant Sir Gaerfyrddin yn cefnogi CADY mewn amryw o ffyrdd. Mae'r Adran yn cynnal Cyfarfod Rhwydwaith tymhorol ar gyfer Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol. Nod y cyfarfodydd yw-

  • Cefnogi a chynghori CADY ar sut i gyflawni eu cyfrifoldebau
  • Rhannu arfer gyda chydweithwyr.
  • Cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar brosiectau sy'n bodoli ac unrhyw fentrau newydd.
  • Cyfle i gyfarfod â chydweithwyr ac i drafod heriau'r rôl ag eraill.
  • Darparu cefnogaeth a gwybodaeth mewn perthynas â mentrau cyfredol
Sign In