Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Prosiect Hawl Plentyn i Apelio 

O'r Gwanwyn 2012, bydd gan blant a phobl ifanc sydd yn byw yn ardaloedd Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin a Wrecsam yr hawl i: 

  • apelio yn erbyn rhai penderfyniadau a wneir gan eu hawdurdod lleol am eu hanghenion addysgol arbennig
  • dwyn hawliad am wahaniaethu ar sail anabledd yn erbyn ysgolion yn Sir Gaerfyrddin a Wrecsam.

Mae'r hawliau apêl a hawliad yn union yr un fath â'r rhai sydd eisoes yn bodoli i rieni/gofalwyr. Dydy hyn ddim yn effeithio ar hawl rhieni i wneud apêl a hawliad. Yr unig beth y mae’n ei olygu ydy fod gan blant bellach yr un hawliau â’u rieni/gofalwyr i wneud eu hapêl a’u hawliad eu hunain. Mae'r Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd – Anghenion Dysgu Ychwanegol wedi datblygu’r canlynol:-

  • Casgliad o adnoddau a all gynorthwyo wrth gynllunio a chyflwyno gwaith ynghylch hawliau plant
  • Adnoddau ychwanegol yn seiliedig ar y broses asesu statudol a’r hawl i apelio
Sign In