Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Arolygu 
Arolygiadau 2010-16

Manyla Estyn ar y trefniadau newydd yn y dogfennau isod: 

Arweiniad ar gyfer Arolygu Ysgolion Cynradd

Arweiniad ar gyfer Arolygu Ysgolion Uwchradd

Arweiniad ar gyfer Arolygu Ysgolion Arbennig ac UCD


Ym mis Ionawr 2011, cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol 2009-10 gan Prif Arolygydd ei Mawrhydi dros addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

I weld yr adroddiad, cliciwch yma
Sign In