Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Dogfennau Sir Gar 
Cliciwch yma i gael i'r adran ynghylch disgyblion Mwy Galluog a Thalentog sef adran a ddiweddarwyd ar gyfer y Llawlyfr Cynhwysiad. Mae’n rhoi golwg gyffredinol ar sut mae’r maes sy’n ymdrin â disgyblion Mwy Galluog a Thalentog yn cael ei ddatblygu yng Nghymru, fel y gwelir yn y dogfennau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru ac ESTYN.

Gellir gweld dogfen polisi a strategaeth ddiwygiedig yr Adran Addysg a Phlant ynghylch disgyblion mwy abl a thalentog (Mehefin 2012), 'Ehangu'r Her' drwy glicio yma.
 
Polisi Awdurdog Addysg Lleol Sir Gaerfyrddin ynghylch disglybion Mwy Galluog a Thalentog 

Mae'r fersiwn hwn (2009) o'r Polisi yn cael ei gadw ar y safle yma gan iddo gael ei ysgrifennu o safbwynt ychydig yn wahanol ac mae'n cynnwys arweiniad a allai barhau i fod yn ddefnyddiol ac yn berthnasol i gydlynwyr MATh.
Sign In