Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Archif Newyddion 
Yma cewch hyd i hen eitemau o newyddion sydd eisoes wedi cael eu harddangos ar dudalen flaen y safle 'Disgyblion Mwy Galluog a Thalentog'

Hysbyseb am gynhadledd NACE Cymru , ‘Dysgu, Cyflawni a Gallu’, 25ain a 26ain Abrill 2013 yn St David’s Hotel and Spa, Caerdydd. Am fwy o fanylion , cliciwch yma.Mae Polisi Adran Addysg a Phlant Awdurod Lleol Sir Gaerfyrddin (Gorffenaf 2012) 'EHANGU'R HER' yn awr ar gael drwy glicio yma

Mehefin 2012
Llongyfarchiadau i Ysgol Bro Myrddin ar gael eu cynnwys fel astudiaeth achos o arfer gorau yn adroddiad thematig Estyn sef’ Cefnogi disgyblion mwy abl a dawnus mewn ysgolion uwchradd’.
Gallwch ddarllen adroddiad Estyn ‘Cefnogi disgyblion mwy abl a dawnus mewn ysgolion uwchradd ‘(Mehefin 2012) yma.


29/2/12
Oherwydd yr ymateb eithriadol mae’r cwrs a hysbysebwyd isod bellach yn llawn a bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal eto ar 22ain Mai 2012. 
Cliciwch yma i gyrraedd gwefan NACE neu fan hyn i gael hysbyseb am y gynhadledd.  

9/1/12
Cliciwch yma i gael hyd i wybodaeth am gynhadledd ar gyfer ysgolion Cymru gyda'r teitl 'Able to Challenge: Challenge the Able'. 'Closing the Gap, Raising Acheievement'. Cynhelir y gynhadledd, gan NACE, yn Llandudno ar 24ain o Ebrill ac yng Nghaerdydd ar 26ain o Ebrill, 2012. Bydd Pecyn Hyfforddi Mwy Galluog a Thalentog Llywodraeth Cymru/NACE CYMRU yn cael ei lansio yn ystod y gynhadledd.

 


 

19/9/11

Llongyfarchiadau i Ysgol Gyfun Dyffryn Aman a'r ysgolion cynradd yn y dalgylch am gael eu cynnwys feel astudiaeth achos yn adroddiad diweddar ESTYN 'Cefnogi dysglyblion abl a ddawnus mewn Ysgolion Cynradd'

Erthygl ESTYN ar y Cynllun Awyr Las

Erthygl CDChC ar Y Cynllun Awyr Las

Sign In