Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Her Ff1 i Ysgolion 

Y Newyddion Diweddaraf am yr Her Ff1 i Ysgolion

‘Bloodhound’ Cynradd

Mae Tymor Rasio arall ar ben ac mae ysgolion Sir Gaerfyrddin wedi gwneud yn arbennig o dda unwaith yn rhagor ar y llwyfan cenedlaethol. Llwyddodd Ysgol Parc Waundew, Caerfyrddin, i ddod yn bedwerydd yn y rowndiau terfynol. Roedd y safon yn uchel dros ben ac estynnwyd llongyfarchiadau i staff a disgyblion yr ysgol am lwyddo i'r fath raddau.

Hefyd mae ysgolion eraill sy'n rhan o'r awdurdod wedi ennill gwobrau ar lefel ranbarthol yn Amgueddfa'r Glannau yn Abertawe. Cipiwyd y wobr am y Tîm Gorau o ran Delwedd a Gweithio fel Tîm gan Ysgol y Fro, ac  Ysgol Pen-y-groes a enillodd categori'r Arddangosiad Gorau.

Yn lleol bu wyth o ysgolion yn cymryd rhan mewn  “Prosiect Rhwydweithio” yn Neuadd Chwaraeon Dyffryn Aman ar Orffennaf 13eg.  Enillwyd y wobr am y Car Cyflymaf gan Ysgol y Bedol gydag amser o 1.188 eiliad, ac roedd tîm y “Banw Boars” o Ysgol Bro Banw yn ail agos gydag amser o 1.202 eiliad.  Bu i bron 200 o blant fwynhau bore o ddathlu eu gwaith caled yn datblygu dyluniadau ar gyfer eu ceir drwy ddefnyddio meddalwedd o safon ddiwydiannol a delwedd tîm drwy feddalwedd graffig. Cynhyrchwyd nwyddau gan yr holl ysgolion drwy ddefnyddio cyfleuster CAD/CAM a chymorth gan Adran Dylunio a Thechnoleg yr ysgol uwchradd (Ysgol Gyfun Dyffryn Aman) ac adnoddau'r awdurdod. Cydnabuwyd gwerth yr her gan lawer o Benaethiaid – sef hyrwyddo cyd-destunau deinamig go iawn ar gyfer rhifedd a llythrennedd a chael bechgyn i ddysgu drwy gyfrwng y prosiect entrepreneuraidd cyffrous hwn yn y byd go iawn.

Os ydych am i'ch ysgol gymryd rhan yn yr Her Ff1 i Ysgolion yn y flwyddyn ysgol newydd (Tymor Rasio 2012), a hynny naill ai'n rhan o brosiect rhwydweithio/CDP neu'n unigol, mae croeso ichi gysylltu â mi drwy'r e-bost.Cymraeg Scheme of Work for F1.doc
Sign In