Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Hanes 


Diwrnod Archeoleg
Dydd Sadwrn 22ain  Gorffennaf 2017
Amgueddfa Caerfyrddin
SA31 2JGPoster
 Ymddiriedolaeth  Genedlaethol - Wythnos Ail Ryfel yn Dinefwr 15fed Mai – 19eg Mai 2017 


Poster ryfel byd

Poster ar gyfer ysgolionByddwn yn darparu 2 sesiwn i athrawon yn rhad ac am ddim ar ddydd Iau 20fed o fis Ebrill o 2-4pm a dydd Iau 27fed o Ebrill o 4pm ymlaen. Byddant yn archwilio y posibiliadau o ymweld â'r Tin Shed yn ystod tymor yr Haf.
Os oes gennych ddiddordeb am rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Emyr Price - 07966174179 neu 01554823908 neu deprice57@hotmail.co.uk Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim gan fod y prosiect yn cael ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Edrychwch hefyd ar ein gwefan www.tinshedexperience.co.uk

Mae’r Tin Shed yn leoliad ac amgueddfa 1940au yn Nhalacharn, Sir Gaerfyrddin. Mae arweinyddion yr amgueddfa yn adrodd straeon diddorol o bobl leol sy'n ymwneud â’r 2il Rhyfel Byd ac hefyd mae ynna ardd fuddugoliaeth gydag ‘Anderson Shelter’ a Bwthyn gweithiwr. Mae'r Amgueddfa yn llawn o bethau cofiadwy o'r 1930au a'r 1940au a'r sesiynnau yn trafod ee - y Blitz, Plant Dwad. Bydd ymweliad yn helpu disgyblion gyda nifer o sgiliau addysgol pwysig ond y chwedlau lleol sy'n gysylltiedig â'r mannequins sy'n ychwanegu fwyaf at y profiad. Mae ganddom ysgubor a gellir ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ac am amserau cinio a chyfleoedd ymchwil.

Mae Talacharn yn boblogaidd iawn gyda grwpiau ysgol oherwydd atyniad Dylan Thomas a'r Castell gerllaw a all hefyd fod yn rhan o daith diwrnod. Byddai'n bosibl i gyfuno eich ymweliad â'r ffos Rhyfel Byd cyntaf gerllaw ym Mae Morfa ym Mhentywyn. Byddem yn falch i gynnal ac arwain grwpiau ysgolion o tua 30 o ddisgyblion am dâl mynediad o £3 yr un. Gallwn hefyd drefnu teithiau yn y Gymraeg.

 
Holiadur - Prosiect Mynedfa Tywi yn Abergwili 2016Holiadur - Prosiect Mynedfa Tywi yn Abergwili 2016

Mae Ymddiriedaeth Gerddi Hanesyddol Cymru a'r Prosiect Mynedfa Tywi yn ymgeisio am gyllid i adnewyddu gerddi Amgueddfa y Sir. Mae Atebion Busnes Landsker wedi cael ei gomisynu i gyflawni holiaduron. Wrth i chi ateb yr holidaur canlynol fe fyddwch yn helpu'r gais am gyllid.

Llythyr

Holiadur llawn

 

 

 

 

Fel diolch am gyflawni'r holidaur fe cewch eich rhoi mewn i raffl gyda'r posibilrwydd o ennill: Gwobr 1af - Kindle Amazon, 2il Wobr - Hamper o gynnyrch lleol gwerth £50, 3ydd Wobr - Tocyn Teulu Oakwood

Cliciwch yma i fynd i'r arolwg  

Cylchlythyr Ysgolion Parc Dinefwr a Mwyngloddiau Aur Dolaucothi  - Tymor y Gwanwyn 2016  

Cylchlythyr Ysgolion Parc Dinefwr a Mwyngloddiau Aur Dolaucothi - Tymor yr Hydref 2015

Schools Newsletter Autumn Term 2015Cymraeg.pdf

Cystadleuaeth Farddoniaeth y Gaeaf i Ysgolion

Poster
Llythyr

 

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2016
Llythyr
Adroddiad
TaflenCyflwyniad Amueddfa Sir Gaerfyrddin o Brofiad Eifftaidd  18fed Gorffennaf 2015Hanes yng Nghwricwlwm Cenedlaethol – Cyfnodau Allweddol 2-3


   

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2015
Llythyr
Taflen
Adroddiad


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gweithdy Celf i Blant
Dydd Sadwrn 21ain Mehefin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Traws-Newidiad Rhufeinig
Darganfyddwch y byd o ffasiynau gwallt, cosmetigau,
sebonau a phersawrau Rhufeinig …... A mwy/Ymunwch â’n Byddin Rufeinig ydych chi’n ddigon dewr?
Dydd Sadwrn 28.06.2014

Defnyddio masgiau nwy o’r Ail Ryfel Byd a helmedau o’r Rhyfel Byd Cyntaf fel cymorth addysgu mewn ysgolion – risg o ddod i gysylltiad ag asbestos

cliciwch yma

Grant
Ysgolion Uwchradd - Arweiniad i'r Arian


Y Rhufeiniaid Yn Dychwelyd
Gwesty'r Castell, Llandymddyfri
17 Ebrill 2014

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2014
Taflen
Enillwyr Gwobrau 2013


Rhaglen addysgol Rhyfel Byd Cyntaf – cymhorthdal i ysgolion yng Nghymru
Fel rhan o raglen addysgol Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru, bydd ysgolion uwchradd yng Nghymru yn gymwys i wneud cais am gymhorthdal i’r coffau. Bydd y £1,000 yn gymorth tuag at y costau fydd yn gysylltiedig â chynorthwyo disgyblion i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o achosion a chanlyniadau’r Rhyfel Byd Cyntaf a'r effaith a gafodd ar fywydau pobl. Bydd manylion pellach am y gronfa hon ar gael ar wefan DYSG ym mis Ionawr 2014


Diwrnod Lacharn Rufeinig
26 Hydref 2013

Castell Talacharn - Gwyl tretadaeth, Celf & Chrefft
23ain Gorffennaf 2013

Diwrnod Hwyl Rhufeinig
Dydd Sadwrn 20fed Gorffennaf 2013 11yb - 4yp


Diwrnod Archeoleg yn yr Amgueddfa
21 Gorffennaf 2012
10:00am - 4:00pm

Poster
Brenhinoedd am y Nadolig
Dydd Sadwrn 3ydd Rhagfyr 2011
Gweithdai Nadolig gyda'r arlunydd Dorothy Morris
11:00 - 13:00 & 14.00 -16.00
Art Day 12 2011 A4 Poster E C.doc

 Adnoddau newydd ar cyfer CA3,CA4, Uwch Gyfrannol ac Uwch Tachwedd 2011
Adnoddau Newydd
 

 

 


Dewch i Lawnsiad Profiad Amgueddfa Medwyn y Twrch Daear

Launch invitation .doc

Sign In