Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
eDiogelwch 
 Mae Cyngor Sir Caerfyrddin o’r farn bod ysgolion yn elwa’n sylweddol o ddefnyddio technolegau gwybodaeth a chyfathrebu.  Bydd cydnabod yr her a wynebir o ran e-ddiogelwch, a chynllunio yn unol â hynny, yn help i sicrhau y defnyddir cysylltiadau electronig yn briodol, yn effeithiol, yn ddiogel ac yn gadarnhaol.      
 Rhwydweithio Cymdeithasol -
Canllaw i Rieni
           Canllawiau E-ddiogelwch i
Staff Ysgol 


Canllaw i Ysgolion Sir Gaerfyrddin ar Bolisi eDdiogelwch

Bydd y canllaw hwn a’r templed polisi yn gymorth i ysgolion drafod y materion sydd ynghlwm wrth e-ddiogelwch, ac adolygu eu polisi ar e-ddiogelwch. 

eDdiogelwch Sir Gaerfyrddin.doc
eDdiogelwch Sir Gaerfyrddin.pdf

 

Gweler 1.9 yn y ddogfen yma - Ymateb i Ddigwyddiad sy’n peri Pryder

 Mae’r teclyn am ddim hwn, sydd ar gael ar-lein, yn rhoi cyfle i ysgolion adolygu eu polisïau a’u harferion eDdiogelwch, a gwneud gwelliannau angenrheidiol. Mwy...


NGfL Cymru - Keeping Safe On-Line

ADEW ICT subgroup have compiled the following list of e-safety resources, which it wishes to share, under three section headings:

  • Section A Local Authority Strategic Guidance – providing policies and procedures  for LA’s to consider when providing advice and guidance to schools.
  • Section B School Guidance – providing practical advice and guidance to help schools keep safe online.
  • Section C Teaching and Learning Resources – providing materials for schools to use in the classroom to promote safe and responsible use.


Sign In