Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 

Croeso i Adran Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu ar Amdro.
Cliciwch ar y cysylltiadau ar y chwith i fynd i'r amryw adrannau. 

Efallai y byddwch hefyd a diddordeb yn yr adran
Sgiliau TGCh Ar Draws Y Cwricwlwm.

Os oes cwestiynau, awgrymiadau neu esiamplau o arfer da gennych, mae croeso i chi gysylltu a:

Greg Morgan (Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion)
Tel: (01267) 246616
E-bost: grmorgan@sirgar.gov.uk

Damian Donnelly (Swyddog TGCh 14-19)
Ffôn: (01267) 246616)
E-bost: dd@ysgolccc.org.uk


Adeilad 2
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin 
SA31 3HB
 Sign In