Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Rhwydweithio TGCh Cynradd - Gwanwyn 2014 
Agenda:
 1. Y manylion diweddaraf ynghylch Hwb+
 2. Offer ar-lein ychwanegol
 3. Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple - De Cymru
 4. Y Newyddion Technegol Diweddaraf – Craig Jones
 5. Fframwaith Hunanadolygu TGCh a’r manylion diweddaraf ynghylch eSafety 360 degree
 6. Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel
 7. Gwefannau ysgolion Amdro – y datblygiadau diweddaraf
 8. Craffu ar Waith – paratoi esiamplau o waith TGCh
 9. Defnyddio a chreu taenlenni yng Nghyfnod Allweddol 2
 10. Cyflwyniad i Godio mewn Ysgolion Cynradd – y Cyfnod Sylfaen tan Gyfnod Allweddol 2Offer ar-lein ychwanegol

J2Launch
   
  Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple - De Cymru
  Archebu lle
   

  1. Fframwaith Hunan Adolygu TGCh a’r manylion diweddaraf ynghylch eSafety 360 degree
  2.  

Fframwaith Hunan Adolygu TGCh
360 degrees eSafety Framework


Gwefannau ysgolion Amdro – y datblygiadau diweddaraf
Ysgol PenygroesDefnyddio a chreu taenlenni yng Nghyfnod Allweddol 2

Sgiliau TGCh ar draws y Cwricwlwm

Blwyddyn 4
 • Cofnodi data mewn taenlen a baratowyd ar sail arolygon Defnyddio'r offeryn symio mewn taenlen
 • Defnyddio'r data i blotio a dehongli amrywiaeth o graffau
 • Deall bod taenlenni yn gweithio gyda phatrymau a chysylltiadau Creu taenlen sy'n cynnwys fformiwlâu syml a defnyddio'r swyddogaeth Llenwi i atgynhyrchu celloedd a fformiwlâu
 • Holi a dadansoddi'r data a/neu effaith newid y data
 • Ysgrifennu am yr ymchwil, gan ddefnyddio graffau i ddarlunio eu gwaith 

Blwyddyn 5
 • Defnyddio taenlenni a grëwyd fel modelau byw i holi "beth fyddai'n digwydd petai...?"
 • Creu taenlenni sy'n cynnwys amrywiaeth o fformiwlâu a chelloedd mewn gwahanol fformatau, er enghraifft arian a lleoedd degol
 • Dosbarthu, trefnu a chopïo formiwlâu ar draws amrywiaeth o gelloedd
 • Deall bod newid data mewn taenlen yn newid y graff a ddangosir

Blwyddyn 6
 • Deall y gwahaniaeth rhwng cronfa ddata a thaenlen
 • Ymchwilio i fodelau taenlen barod sy'n cynnwys amrywiaeth gymhleth o fformiwlâu a gofyn cwestiynau fel "beth fyddai'n digwydd petai...?"
 • Creu taenlenni sy'n cynnwys amrywiaeth o fformiwlâu a defnyddio'r daenlen fel model byw ar gyfer ymchwil bellach
 • Defnyddio swyddogaethau taenlen fel cyfartaledd, mwyafswm a lleiafswm
 • Plotio amrywiaeth o graffau i ddangos data penodol yn y daenlen 
 • Dod i gasgliadau ar sail eu dadansoddiad a chyflwyno'r canlyniadau 
Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel
Thema eleni ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw ‘Gadewch i Ni Greu Rhyngrwyd Gwell Gyda’n Gilydd’. Mae 'UK Safer Internet Centre' wedi creu pecynnau ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd a phecyn i rieni hefyd, sy’n darparu llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion a sefydliadau i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2014.

Adnoddau Cymraeg:
http://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2014/schools-packs/welsh

Think U Know


Cyflwyniad i Godio mewn Ysgolion Cynradd – y Cyfnod Sylfaen tan Gyfnod Allweddol 2

Bee-Bot App
Kodable App
Daisy the Dinosaur App
Light-bot Hour of Code App
Hopscotch App
Codeacademy App

Scratch
Sign In