Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Rhwydweithio TGCh Cynradd - Haf 2014 

Agenda

 • Croeso
 • Diweddaraf ar Hwb+
 • Rheoli iPads yn y dosbarth - Meraki Device Management & Apple Volume Purchase Programme
 • Cronfeydd Data - datblygu sgiliau o Blwyddyn 1 i 6

TGCh yng ngwricwlwm cenedlaethol Cymru.pdf

Fframwaith_Sgiliau_TGCh_Sir_Gar.pdf

Cronfa Ddata

Blwyddyn 1
 • Cofnodi data mewn cronfa ddata wedi'i pharatoi a defnyddio'r wybodaeth ynddi i ateb cwestiynau syml
 • Creu graff a dehongli'r data
 • Gwybod bod modd labelu, trefnu a dosbarthu gwrthrychau
 • Deall y cysyniad o eiriau allweddol i ddosbarthu a threfnu

Blwyddyn 2
 • Cwblhau tudalen dal data
 • Trosglwyddo data i gronfa ddata wedi'i pharatoi
 • Defnyddio chwiliad syml i chwilio cronfa ddata
 • Plotio a dehongli graffau

Blwyddyn 3

 • Defnyddio tudalen dal data i gasglu gwybodaeth briodol
 • Cofnodi data cywir mewn cronfa ddata wedi'i pharatoi Ychwanegu/dileu cofnodion
 • Plotio a dehongli siart/graff syml
 • Defnyddio cwestiynau syml i chwilio'r gronfa ddata
 • Trefnu meysydd mewn cronfa ddata

Blwyddyn 4

 • Gwybod sut i greu cyfres o gwestiynau sy'n disgwyl atebion cadarnhaol neu negyddol i adnabod gwrthrychau
 • Datblygu diagram coeden i ymchwilio i gyfres o gwestiynau
 • Defnyddio cronfa ddata ganghennog i drefnu gwybodaeth i ateb cwestiynau
 • Datblygu cronfa ddata ganghennog drwy ychwanegu a dileu gwrthrychau a golygu cwestiynau
 • Deall yr angen i fod yn gywir wrth gofnodi data mewn cronfa ddata

Blwyddyn 5

 • Ychwanegu data at gronfa ddata a gwirio ei fod yn gywir
 • Defnyddio technegau cymhleth sy'n cynnwys AC, NEU, NID, gweithredwyr <> i chwilio cronfa ddata
 • Plotio graffau a defnyddio tablau i ddadansoddi canlyniadau mewn cronfa ddata
 • Trefnu data mewn mwy nag un maes

Blwyddyn 6

 • Cynllunio, dylunio a gwerthuso tudalen casglu data, gan ddeall bod gwybodaeth yn cael ei chadw mewn cronfa ddata mewn amrywiaeth o feysydd
 • Cynhyrchu a chofnodi gwybodaeth mewn cronfa ddata, gan wirio ei bod yn gywir
 • Creu cwestiynau priodol a dewis pa dechnegau chwilio i'w defnyddio i chwilio cronfa ddata
 • Deall y gwahaniaeth rhwng cronfa ddata a thaenlen

Trin Data - Hwb
Defnyddio Cronfa Data - Hwb

ElfennauTGCh-Mathemateg.doc


Sign In