Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Rhwydweithio TGCh Cynradd - Gwanwyn 2011 
Canolfan Griffith Jones, Sanclêr
Dydd Mawrth 21ain Chwefror 9.30yb-11.30yb, 1yp-3yp a 3.15yp-5.00yp
Dydd Mercher 22ain Chwefror 1yp-3yp a 3.15yp-5.00yp
Dydd Iau 23ain Chwefror 9.30yb-11.30yb, 1yp-3yp a 3.15yp-5.00yp

Dyddiadau ychwanegol
Dydd Mercher 21ain Mawrth 4-5.30yp, Ysgol Brynteg, Llanelli
Dydd Iau 22ain Mawrth 9.30-11.30, 1-3 a 3.15-5.00, Canolfan Griffith Jones, SanclêrAGENDA

 • TGCh ar Amdro -Pwnc a Sgiliau
 • JIT – recordydd sain
 • J2E – rhannu a cyd-weithio
 • Defnyddio JIT a J2E ar gyfer adeiladu ePortfolio
 • Y diweddara ar y Fframwaith Hunain Arfarnu TGCh
 • '360 Safe' - y Fframwaith Hunain Arfarnu eDiogelwch
 • Safleoedd we ysgolion, gan gynnwys sain a fideo
 • Ardal eDiogelwch ar Amdro - dogfennau engreifftiol ac adnoddau dosbarth
 • Polisi Defnydd Derbyniol Engreifftiol
 • Newyddion amdano hyfforddiant CEOP ar gyfer ysgolion
 • Handheld Learning update
 • Newyddion Technegol Diweddaraf – Craig Jones
 • UFACYSYLLTIADAU


Cefnogaeth i'r pwnc TGCh ar Amdro

http://www.amdro.org.uk/english/learning/nationalcurriculum7-14/ict/pages/default.aspx

Sgiliau TGCh ar draws y Cwricwlwm ar Amdro
http://www.amdro.org.uk/english/learning/ictskills/pages/default.aspx

JIT & J2E
http://www.amdro.org.uk/english/learning/ictskills/jitandj2e/pages/default.aspx

Fframwaith Hunan Arfarnu TGCh
http://www.amdro.org.uk/english/learning/ictskills/srf/pages/default.aspx

eDiogelwch ar Amdro
http://www.amdro.org.uk/english/learning/nationalcurriculum7-14/ict/esafety/pages/default.aspx

Handheld Learning
http://www.amdro.org.uk/english/learning/ictskills/ipodsipads/pages/default.aspxSAFLEOEDD WE YSGOLION AR AMDRO

Llangadog - ysgol peilot

Engraifft o Chwareiwr Sain

Engraifft o Fideo

Sign In