Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Rhwydweithio TGCh Cynradd - Hydref 2014 

Agenda
  • Croeso
  • Cyflwyniad i Codio yn yr ystafell ddosbarth
  • J2Launch - archwilio'r potensial o ddefnyddio storio cwmwl y tu mewn a thu allan i'r ystafell ddosbarth
  • Cronfeydd Data - rhannu arfer da*
  • Diweddariad Hwb+ - Modiwlau hyfforddi newydd Hwb+
  • Teclynnau ychwanegol Hwb+
  • 360 Safe Cymru & Llythrenned a Dinasyddiaeth Digidol
  • Diweddariad technegol - Matthew Jenkins
  • 'Carmarthenshire eSafety Film' competition

*Sylwer os gwelwch yn dda: Mae angen i fynychwyr i ddod á'r gliniadur a ddarperir i bob ysgol yn ystod y sesiynau Rhwydweithio TGCh Haf

 


TGCh yng ngwricwlwm cenedlaethol Cymru.pdf

Fframwaith_Sgiliau_TGCh_Sir_Gar.pdf
 

Effaith TGCh ar ddysgu disgyblion mewn ysgolion cynradd - Gorffennaf 2013

TGCh yng nghyfnod allweddol 3: Effaith TGCh ar ddysgu disgyblion yng nghyfnod allweddol 3 mewn ysgolion uwchradd - Gorffennaf 2014Rhaglenni

England: Computing Programme of Study KS1 & 2
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239033/PRIMARY_national_curriculum_-_Computing.pdf

Scratch Junior - iPad

Scratch - PC/Mac

Code Club website

J2Code - trwy Hwb+/Just2EasyHwb

http://hwb.wales.gov.uk

Just2Easy

JIT, J2E and J2Launch trwy Hwb+

App J2Launch:

https://itunes.apple.com/gb/app/j2launch/id650263533?mt=8

Modiwlau hyfforddi newydd Hwb+

https://hwb.wales.gov.uk/News#article/5642ce8b-656e-456c-be9c-dfffb64770c9

360 Safe Cymru

Trwy Hwb+

Llythrennedd a Dinasyddiaeth Digidol

http://www.digital-literacycymru.org.ukRhestr Brisiau Ysgolion

http://procurement.ysgolccc.org.uk

Dim ond ar gael trwy rhwydwaith ysgol

Apple Volume Purchase Programme for Education

http://volume.itunes.apple.com/gb/store/Information Magic

Ysgolion Sir Gâr:

Trwydded unigol: £20

Trwydded i 5 periant: £60

ar gael ar Rhestr Brisiau YsgolionCEOP - 'Jigsaw'

http://www.youtube.com/watch?v=_o8auwnJtqE

Damian Donnelly - 

Digital Learning Officer
dd@ysgolccc.org.uk

Matthew Jenkins -
IT Consultant for Schools

M.Jenkins@carmarthenshire.gov.uk


Hyfforddwyr HWB+

Andrew Thomas
janthomas@carmarthenshire.gov.uk

Sign In