Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Asesu 

Mae asesu ffurfiannol parhaus – asesu ar gyfer dysgu – yn hanfodol
i addysgu da. Drwy’r asesiadau y byddwch yn eu gwneud wrth
addysgu, byddwch yn casglu gwybodaeth helaeth am gryfderau eich
dysgwyr, a’r meysydd mae angen eu datblygu ymhellach. Byddwch
yn defnyddio’r wybodaeth hon i’ch helpu i gynllunio ar gyfer y
camau nesaf yn eu dysgu. Bydd y dysgwyr hefyd yn dod i ddeall
nodau dysgu penodol a’r meini prawf llwyddiant sy’n gysylltiedig a
nhw fel eu bod, gyda’ch cymorth chi, yn medru datblygu eu gallu
i hunanasesu ac asesu cyfoedion

Mathemateg: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3


Sign In