Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 
Dyfal Donc Rhifedd


Bwriad y cyhoeddiad yma yw cael ei ddefnyddio fel adnodd dysgu un-i-un wedi’i anelu at wella rhifedd ym Mlwyddyn 7. Yn ddelfrydol dylai’r disgybl weithio gyda’r hyfforddwr gan gwblhau un tudalen ym mhob sesiwn. Gall yr hyfforddwr fod yn athro, cynorthwyydd cymorth addysg, rhiant neu hyd yn oed yn ddisgybl chweched dosbarth sy’n ystyried gyrfa mewn dysgu.

Hwb Ymlaen

Mae gan ddisgyblion sydd wedi eu targedi y potensial i wella eu perfformiad trwy ddilyn rhaglen wedi’i chynllunio yn dda a thrwy dderbyn dysgu wedi ei dargedi. Mae Hwb Ymlaen yn mynd i’r afael â’r sgiliau a’r dealltwriaeth Mathemategol hanfodol sydd angen ar gyfer i’r plant yma gyrraedd y disgwyliadau yn y pwnc ar sail oed.
 
Sign In