Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Gwybodaeth i Rieni 

 

Neges bwysig i rieni
Os yw eich plentyn yn brwydro i ddeall mathemateg, yn gwneud camgymeriadau neu’n tueddi i siomi, cadwch yn dawel ac yn llonydd; gwnewch bethau yn rhwyddach trwy newid y pwnc, dweud jôc, chwarae pêl droed neu fynd i’r parc. Peidiwch os gwelwch yn dda a gwylltio na cholli amynedd – neu gallech eu diflasu rhag mwynhau mathemateg am weddill eu bywyd!
 


Sign In